Sesja zimowa egzaminów próbnych w Szkole Policealnej i Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.

W dniach 08-09 grudnia 2018 r. odbyły się egzaminy próbne dla słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz Szkoły Policealnej kończących naukę w tym roku szkolnym w następujących kwalifikacjach: AU.68 Technik Administracji, AU.65 Technik Rachunkowości , MS.04 Opiekun Medyczny, MS.12 Technik BHP, AU.34 Technik Eksploatacji Portów i Terminali. Egzaminy próbne są szansą sprawdzenia wiedzy naszych słuchaczy pod kątem właściwego egzaminu maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbędzie się w sesji styczeń/luty 2019 oraz maj/czerwiec 2019. Kolejne egzaminy próbne już w marcu 2019 r.