Informacja Dyrektora Szkoły

Szanowni Państwo,
Dyrektor Zespołu Szkół w Kowalu informuje, iż w dniach 03-05 kwietnia odbędą się zajęcia dla słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz Szkoły Policealnej na wszystkich kierunkach. Bardzo proszę o gotowość wszystkich Państwa w miarę możliwości do realizowania zajęć drogą elektroniczną w tych dniach. Podczas zajęć 03-05 kwietnia, będzie realizowany plan lekcji z dni 27-29 marca.
Ponadto, wyjaśniam iż podczas zajęć, które odbyły się w dniach 27-29 marca realizowany był plan zajęć z dni 13-15 marca.

Zajęcia w dniach 03-05 kwietnia muszą być przeprowadzone ze względu na odwołanie zajęć w dniach 13-15 marca z powodu COVID-19.

Łączę pozdrowienia,

Sylwia Jasińska, Dyrektor Zespołu Szkół w Kowalu