Harmonogramy egzaminów !

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu zawodowego w Szkole Policealnej im. św. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Kowalu (część praktyczna): kliknij, aby pobrać

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu zawodowego w Szkole Policealnej im. św. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Kowalu (część pisemna): kliknij, aby pobrać

Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części pisemnej i części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu zawodowego w Szkole Policealnej im. św. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Kowalu: kliknij, aby pobrać