Kadra Pedagogiczna

Pracownicy Zespołu Szkół w Kowalu zatrudnieni w roku szkolnym 2018/2019

Kadra kierownicza:

Dyrektor – mgr Sylwia Jasińska

Nauczyciele:

mgr Bobrowska Marta – przedmioty zawodowe, historia, historia i społeczeństwo

mgr Bobrowski Jerzy – przedmioty zawodowe

mgr Drozdowski Wojciech - przedmioty zawodowe

mgr Dybowska Sylwia – języki obce

mgr Karpińska Monika – przedmioty zawodowe

mgr Karpiński Bartłomiej – przedmioty zawodowe

mgr Komorowska Agnieszka – przedmioty zawodowe, anatomia

mgr Kopczyńska Elżbieta – matematyka

mgr Kotfas Adam - przedmioty zawodowe

mgr Kozakowska Marzena – przedmioty zawodowe

mgr Kubiak Paulina – przedmioty zawodowe

mgr Kuligowska Ewa – fizyka

mgr Kuras Błażej – przedmioty zawodowe

mgr Laskowski Wojciech – przedmioty zawodowe

mgr Jasińska Sylwia – język angielski

mgr Marciniak Monika – przedmioty zawodowe, przedsiębiorczość

mgr Mechuła Alicja – język polski, język migowy, przedmioty zawodowe, biblioteka

mgr Sałacińska Agata – geografia, chemia

mgr Śmigielska Ewa – przedmioty zawodowe

mgr Witkowski Arkadiusz - przedmioty zawodowe

mgr Zbonikowska Danuta – biologia, anatomia

mgr Zbonikowski Piotr – wiedza o społeczeństwie, informatyka, przedmioty zawodowe

mgr Ziółkowska Natalia – język niemiecki