^Back To Top
baner

Licznik Odwiedzających

1749597
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1572
3511
21156
1682885
79962
126029
1749597

Your IP: 100.24.122.228
Server Time: 2019-10-18 09:11:34

Galeria

PRAKTYKI ZAWODOWE

SŁUCHACZU!

Traktuj praktykę jako miejsce do pokazania posiadanych już umiejętności, jako swój przyszły zakład pracy, bądź punktualny i pracowity.

Wybór miejsca odbywania praktyki.

Praktykę zawodową należy odbyć w jednostkach stanowiących przyszłe miejsca pracy.

W zależności od potrzeb lokalnego rynku pracy, mogą to być: sekretariaty, komórki prowadzące sprawy kadrowe oraz inne komórki, zgodnie z podstawową działalnością przedsiębiorstwa, urzędu lub instytucji.

Kierując się do urzędu lub przedsiębiorstwa, w którym słuchacz będzie realizowałpraktykę, przedkłada następujące dokumenty:

  1. Skierowanie na praktykę zawodową .
  2. Program praktyk .

Kierownikowi praktyk słuchacz przekazuje: oświadczenie przyjęcia na praktykę zawodową.

Formularze związane z organizacją praktyki:

1. Program praktyki.
2. Skierowanie na praktykę zawodową.
3. Oświadczenie przyjęcia na praktykę zawodową.
4. Opinia o zrealizowaniu programu praktyki zawodowej.
5. Dziennik praktyki zawodowej.

W poprawnie wypełnionym dzienniczku praktyk, powinno znajdować się:

1. Na pierwszej, drugiej oraz trzeciej stronie:   nazwisko i imię słuchacza, rok szkolny, klasa,

kierunek, nazwa urzędu lub przedsiębiorstwa, data rozpoczęcia i zakończenia praktyki oraz pieczęć szkoły, urzędu lub przedsiębiorstwa, imienne pieczątki z podpisami kierownika praktyk

i zakładowego opiekuna praktyk.

2. Na kolejnych stronach: data każdego tygodnia praktyki, z podaniem ilości godzin i nazwy komórki organizacyjnej urzędu lub przedsiębiorstwa, szczegółowy opis wykonanych w danym dniu czynności oraz zaliczenie danego tygodnia praktyki, poprzez podpis zakładowego opiekuna praktyki, z jego imienną pieczątką.

3. Na przedostatniej stronie: nazwisko i imię słuchacza, nazwa urzędu lub przedsiębiorstwa, data rozpoczęcia i zakończenia praktyki, ilość godzin praktyki ogółem. Słuchacz wpisuje oświadczenie „Ogółem zrealizowałem/łam .......…. godzin praktyki” i czytelny podpis słuchacza, a także swoje wnioski i spostrzeżenia z przebiegu praktyki.

4. Na ostatniej stronie:   zakładowy opiekun praktyki zawodowej zobowiązany jest do napisania opinii o pracy i postępach słuchacza, po zakończeniu realizacji programu praktyki oraz wystawienia słuchaczowi oceny z praktyki, według skali ocen (od bardzo dobry do niedostateczny) oraz pieczęć urzędu lub przedsiębiorstwa.

Po zakończeniu praktyki:

Słuchacz przekazuje kierownikowi praktyk, kompletnie wypełnione i podpisane przez zakład:

Dzienniczek praktyk.

W PRZYPADKU NIEZALICZENIA PRAKTYK SŁUCHACZ NIE OTRZYMUJE PROMOCJI NA NASTĘPNY SEMESTR.

  

administracja praktykimasazysta praktykibhp praktykiopiekun medyczny praktykidps praktykiporty i terminale praktykirachunkowosc praktyki