Zespół Szkół w Kowalu

Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest przyznane uczniowi szkoły kształcącej w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Wyróżnienie przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Z wielka radością informujemy, iż Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2021/2022 otrzymali: Szymon Gontarek, Angelika Kruszewska z Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Kowalu oraz Mateusz Wiliński z Technikum w Kowalu. Stypendystom życzę dalszej motywacji do pogłębiania wiedzy i osiągania wysokich wyników edukacyjnych.

Serdecznie również gratulujemy wszystkim nauczycielom oraz rodzicom, gdyż są najlepszymi towarzyszami w drodze rozwoju ucznia.

Skip to content