Zespół Szkół w Kowalu

Harmonogram zjazdów dla kierunków:

Opiekun medyczny, Technik masażysta

SEMESTR I SEMESTR II
18, 19 IX 4,5,6 II
24, 25, 26 IX 18,19,20 II
8,9,10 X 4,5,6 III
22,23,24 X 17,18,19 III
5,6,7 XI 25,26.27 III
19,20,21 XI 8,9,10 IV
26,27,28 XI 22,23,24 IV
3,4,5 XII 13,14,15 V
10,11,12 XII 27,28,29 V
7,8,9 I 10,11,12 VI
dodatkowo

1 X, 29 X, 16 XI, 17 XII, 18 XII, 19 XII, 14 I, 15 I, 16 I 11 II, 25 II, 11 III, 1 IV, 29 IV, 20 V,6 V, 7 V, 8 V, 17 IV, 18 IV ,19 IV

 

Technik administracji, Technik BHP, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 

SEMESTR I SEMESTR II
18, 19 IX 5,6 II
25, 26 IX 19,20 II
9,10 X 5,6 III
23,24 X 18,19 III
6,7 XI 26.27 III
20,21 XI 9,10 IV
27,28 XI 23,24 IV   (koniec semestru VI dla klasy III LO-D)
4,5 XII 29 IV (zakończenie nauki w klasie III LO-D)
11,12 XII (koniec semestru V dla klasy III LO-D) 14,15 V
8,9 I (początek semestru VI dla klasy III LO-D) 28,29 V
28 I – zakończenie nauki w klasie II BHP 11,12 VI
24 VI – zakończenie roku szkolnego, zakończenie nauki w klasie II TA
Skip to content