Zespół Szkół w Kowalu

Harmonogram zjazdów dla kierunków na rok szkolny 2023/2024:

Opiekun medyczny, Technik masażysta

SEMESTR I SEMESTR II
23,24 IX 2,3,4 II
6,7,8  X 1,2,3, III
20,21,22 X 15,16,17  III
3,4,5 XI 22,23,24 III
17,18,19 XI 5,6,7 IV
24,25,26 XI 19,20,21 IV
1,2,3 XII 26,27,28 IV
15,16,17 XII 10,11,12 V
12,13,14 I 24,25,26 V
26,27,28 I 7,8,9 VI
14,15,16 VI
(dodatkowo oprócz powyższych terminów mogą pojawić się zjazdy w innym terminie)

21 VI – zakończenie roku szkolnego, zakończenie nauki w klasie II TA, II TUK, II OM

 

Technik administracji, Technik Usług Kosmetycznych, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

SEMESTR I SEMESTR II
23,24 IX 3,4 II
7,8  X 2,3, III
21,22 X 16,17  III
4,5 XI 23,24 III
18,19 XI 6,7 IV
25,26 XI 20,21 IV
2,3 XII 27,28 IV
16,17 XII 11,12 V
13,14 I 25,26 V
27,28 I 8,9 VI
15,16 VI
26 IV –  zakończenie nauki w klasie IV LO-D
Skip to content