Zespół Szkół w Kowalu

Główne cele, jakie przyświecają działaniom Samorządu Słuchaczy

Dbanie o:

  • dobre imię, honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji
  • wywiązywanie się słuchaczy obowiązków nałożonych na nich w Statucie Szkoły

Organizowanie

pomocy koleżeńskiej słuchaczom napotykającym trudności w przyswajaniu wiedzy objętej podstawą programową.

Działania:

  • na rzecz promocji szkoły
  • społeczno- integrujące
  • organizacyjne
  • kulturalno- oświatowe
Skip to content