Zespół Szkół w Kowalu

Najważniejsze informacje o egzaminie maturalnym CKE:

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/harmonogram-komunikaty-i-informacje/rok-szkolny-2023-2024/

Deklaracje dla zdających:

https://www.oke.gda.pl/index.php?page=deklaracja-absolwenta

Komunikat o dostosowaniach:

https://www.oke.gda.pl/index.php?page=dostosowania

Harmonogram egzaminów

https://www.oke.gda.pl/index.php?page=terminy-egzaminow

Informatory:

https://www.oke.gda.pl/index.php?page=terminy-egzaminow

 

Pliki do pobrania

Skip to content