Zespół Szkół w Kowalu

Cele działania samorządu uczniowskiego:

 • stwarzanie warunków do wyzwolenia w uczniach aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny,
 • kształtowanie umiejętności grupowego działania uczniów,
 • pomoc w planowaniu życia i pracy w szkole,
 • kształtowanie pozytywnych postaw społecznych, patriotycznych,
 • wszechstronne działania zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole,
 • organizowanie wolnego czasu uczniów,
 • dbanie o dobre imię i honor szkoły.

Główne zadania samorządu:

 • przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów,
 • dbanie o dobre imię i cześć szkoły,
 • organizowania imprez i uroczystości szkolnych,
 • współdziałanie z innymi organami szkoły.

Planowane działania na najbliższy semestr:

 • jaka to melodia,
 • wyjazd na lodowisko,
 • dzień pizzy,
 • milionerzy,
 • familiada,
 • dzień mistrza gry,
 • dzień wiosny,
 • dzień kolorowych skarpetek,
 • walentynki,
 • dzień roweru,
 • dzień kobiet,
 • dzień dziecka.

Lista aktualności

Skip to content