Zespół Szkół w Kowalu

Tryb nauki
Zaoczny

Czas trwania
4 lata / 8 semestrów

Podbudowa
8-letnia szkoła podstawowa lub gimnazjum

Misją oraz podstawą działania szkoły jest realizacja programu nauczania. Nasze szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.

Ofertę kierujemy do osób zdecydowanych na rozpoczęcie lub kontynuację nauki, podejmujących działania w zakresie własnego wykształcenia. Nasi Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia szkoły uprawniające do składania egzaminu maturalnego. Egzamin dojrzałości, przeprowadzany jest w naszej szkole, zgodnie z zasadami nowej matury.

 


Nie ważne ile masz lat – zapisz się do Liceum dla Dorosłych w Zespole Szkół w Kowalu.

U nas zdasz  maturę. Przyjmujemy od 18 roku życia. Zapisz się już dziś – czekamy na Ciebie.

SZKOŁA BEZPŁATNA

 


Przedmioty kierunkowe

Realizowane przedmioty

Lp. Przedmiot
1. Język polski
2. Język obcy – do wyboru: język angielski, język niemiecki, język rosyjski
3. Historia
4. Wiedza o społeczeństwie
5. Podstawy przedsiębiorczości
6. Geografia
7. Biologia
8. Chemia
9. Fizyka
10. Matematyka
11. Informatyka

Przedmioty realizowane w Liceum w zakresie rozszerzonym (do wyboru):

Lp. Przedmiot
1. Język angielski
2. Historia
3. Biologia
4. Matematyka
5. Geografia

Przedmioty uzupełniające

Lp. Przedmiot
1. Przyroda
2. Historia i społeczeństwo

Zdobyte kwalifikacje

Świadectwa uzyskane przez słuchacza:

  • Świadectwo ukończenia Liceum Ogólnokształcącego
  • Świadectwo Dojrzałości

Galeria zdjęć

Wymagane dokumenty

  • świadectwo potwierdzające ukończenie szkoły podstawowej lub gimnazjum
  • podanie o przyjęcie do szkoły
  • dwie fotografie podpisane imieniem i nazwiskiem
Skip to content