Zespół Szkół w Kowalu
Symbol cyfrowy zawodu
325905

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie
PO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka, Poziom 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji określony dla kwalifikacji

Tryb nauki
Zaoczny

Czas trwania
2 lata / 4 semestry

Podejmując naukę w szkole policealnej na kierunku opiekunka dziecięca nauczysz się:

  • planowania i organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej;
  • pielęgnowania dziecka zdrowego, chorego i z niepełnosprawnością;
  • prowadzenia działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka;
    • promowania zdrowia i prowadzenia działań profilaktycznych.

Przedmioty kierunkowe

Realizowane przedmioty

Lp. Przedmiot
1. Podstawy przedsiębiorczości*
2. Bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie opiekunki dziecięcej
3. Język obcy zawodowy
4. Podstawy psychologii, etyki i komunikacji interpersonalnej
5. Podstawy anatomii i fizjologii dziecka
6. Zdrowie publiczne
7. Pierwsza pomoc
8. Wychowanie dziecka
9. Język migowy
10. Pielęgnacja dziecka zdrowego
11. Pielęgnacja dziecka chorego lub/i z niepełnosprawnością
12. Pracownia wychowania dziecka
13. Pracownia pielęgnacji dziecka
14. Pracownia literatury dziecięcej
15. Wychowanie muzyczne
16. Wychowanie plastyczno-techniczne

* zajęcia prowadzone dla słuchaczy, którzy nie realizowali tego przedmiotu na wcześniejszym etapie kształcenia

Zdobyte kwalifikacje

Możesz przystąpić do egzaminów potwierdzających kwalifikacje:

kwalifikacje: SPO.04 Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

egzamin pod koniec semestru IV.

Jako absolwent

Jako absolwent Szkoły Policealnej na kierunku opiekunka dziecięca możesz podjąć zatrudnienie w następujących placówkach: w prywatnych domach, w których rodzice poszukują osoby posiadającą aktualną wiedzę oraz odpowiednie umiejętności pozwalające prawidłowo zająć się niemowlęciem lub kilkulatkiem. Będąc wykwalifikowaną opiekunką dziecięcą zatrudnienie można znaleźć ponadto zarówno w żłobkach, klubach malucha i przedszkolach, jak również w innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz na oddziałach szpitalnych, w których leczeni są najmłodsi.

Praktyki

W trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe  w wymiarze 140 godzin – 4 tygodnie.

Lista praktyk dla kierunku

Skip to content