Zespół Szkół w Kowalu

Tryb nauki
Stacjonarny

Czas trwania
4 lata / 8 semestrów

Chcesz zostać żołnierzem, policjantem, strażakiem?

Kształtowanie postawy patriotycznej i rozwijanie sprawności fizycznej daje naszym uczniom szeroki wachlarz kompetencji oraz predyspozycje do pracy w służbach mundurowych.

Prowadzone są u nas zajęcia z edukacji wojskowej, musztry, samoobrony, terenoznawstwa oraz nauka strzelania. Możesz wziąć udział w obozach mundurowych. Otrzymasz od nas darmowe umundurowanie.

Celuj w swoją przyszłość!


Zdobyte umiejętności

Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu:

  • sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
  • strzelania
  • walki wręcz
  • terenoznawstwa
  • treningu kondycyjnego
  • psychologii

Jako absolwent

Jako absolwent profilu mundurowego:

  • możesz starać się o pracę w policji, wojsku, straży pożarnej
  • możesz podjąć studia na uczelniach wojskowych i cywilnych
  • Edukacja wojskowa

W trakcie zajęć uczestniczą w wyjazdach edukacyjnych do jednostek wojskowych, wyższych uczelni na strzelnice bojową, biwaki, marsze kondycyjne i zajęcia terenowe.

Skip to content