Zespół Szkół w Kowalu

Tryb nauki
Stacjonarny

Czas trwania
4 lata / 8 semestrów

Chcesz rozwijać swoje zainteresowania?

Sam zdecyduj które – językowe, humanistyczne, a może ścisłe?

U nas odkryjesz i rozwiniesz swoje pasje.

Profil ogólny adresowany jest do uczniów, którzy nie są jeszcze zdecydowani, jaką drogę swojego dalszego kształcenia wybrać. Gwarantuje minimalizację stresu i większe szanse na właściwy wybór przyszłości zawodowej. W ramach profilu proponujemy udział w konkursach recytatorskich, projekty czytelnicze i ciekawe spotkania autorskie, wyjścia do teatrów, kin, muzeów, galerii, interesujące działania w ramach zajęć dodatkowych. Rozmowę z doradcą zawodowym i psychologiem, która ułatwi Ci podjęcie dalszych decyzji.


Zdobyte umiejętności

Poszerzymy wiedzę i umiejętności uczniów o zagadnienia z zakresu prawa, technik negocjacji i komunikacji.

W tej klasie proponujemy:

 • stymulowanie i rozwijanie zainteresowań humanistycznych i językowych
 • wprowadzanie w świat różnych kręgów tradycji – polskiej, europejskiej, światowej;
 • zapoznanie z najważniejszymi tendencjami w kulturze współczesnej;
 • inspirowanie refleksji o najistotniejszych problemach świata, człowieka, cywilizacji i kultury;
 • nauczanie kompetentnej, wnikliwej lektury tekstu oraz umożliwienie refleksyjnego z nim obcowania i przetwarzania w celu własnego rozwoju;
 • rozwijanie umiejętności ucznia jako świadomego uczestnika kultury oraz procesów komunikacyjnych;
 • kształcenie umiejętności analizy i interpretacji zjawisk społecznych i prawnych oraz relacji międzyludzkich w społeczeństwie;
 • wzbogacenie wiedzy na temat regulacji prawnych,  funkcjonowania prawa, jego wdrażania i respektowania oraz wykorzystywania wiedzy prawniczej w codziennym życiu z możliwością skorzystania z konsultacji prawniczych.

Jako absolwent

Możesz podjąć studia na kierunkach:

 • filologia polska,
 • socjologia,
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
 • socjologia,
 • psychologia,
 • filozofia,
 • kulturoznawstwo,
 • kierunkach studiów na uczelniach pedagogicznych i artystycznych,
 • prawo,
 • socjologia,
 • politologia,
 • historia,
 • archeologia,
 • filologia,
 • lingwistyka.
Skip to content