Zespół Szkół w Kowalu

Tryb nauki
Stacjonarny

Czas trwania
5 lat / 10 semestrów

Technik fotografii i multimediów ze specjalnością e-reklama i twórca treści youtube to specjalista, który zajmuje się fotografią oraz tworzeniem projektów multimedialnych. Potrafi wykonać wspaniałe zdjęcia, a także utrwalić obrazy metodami chemicznymi lub elektronicznymi. Co więcej, rejestruje i przygotowuje materiały cyfrowe do publikacji w mediach oraz tworzy internetowe projekty multimedialne.


Technik fotografii i multimediów organizuje i prowadzi prace związane z rejestracją, obróbką i wizualizacją obrazu oraz realizacją projektów graficznych i multimedialnych.
Kształcąc się w tym kierunku, uczeń będzie miał możliwość  zrozumienia technicznych aspektów dotyczących szeroko pojętej fotografii analogowej i cyfrowej, poznania praktycznych zagadnień związanych z pracą w studiu fotograficznym i plenerze, nauczenia się metod korekty zdjęć i montażu fotograficznego, opanowania obsługi sprzętu fotograficznego i filmowego. W nowoczesnych pracowniach komputerowych uczniowie zajmują się cyfrową obróbką zdjęć,  projektowaniem grafiki, animacji, montażem filmu, itp. Poznają  cenione na rynku pracy programy do grafiki i multimediów, takie  jak: Photoshop, Ilustrator czy Flash, poznają tajniki skutecznej reklamy oraz  zasady budowania wizerunku osób i firm.


Przedmioty kierunkowe

Nauczane przedmioty zawodowe:
1.Podstawy fotografii.
2. Techniki fotograficzne.
3.Procesy fotograficzne.
4.Urządzenia fototechniczne.
5.Działalność gospodarcza w fotografii.
6.Podstawy kompozycji obrazu.
7.Technika cyfrowa.
8.Pracownia technik fotograficznych.
9.Język angielski zawodowy.
10.Techniki multimedialne.
11.Technologie internetowe.
12.Pracownia technik multimedialnych.
13.Praktyka zawodowa.

Zdobyte kwalifikacje

AUD.02 – Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

AUD.05 – Realizacja projektów graficznych i multimedialnych

Praktyki

W trakcie nauki uczniowie odbywają praktyki zawodowe  w wymiarze 280 godzin – 8 tygodni.

No items found
Skip to content