Zespół Szkół w Kowalu

Tryb nauki
Stacjonarny

Czas trwania
5 lat / 10 semestrów

Technik logistyk to zawód przyszłości. Dynamiczny rozwój gospodarki, współpraca międzynarodowa stwarzają zapotrzebowanie na specjalistów z branży logistycznej i spedycyjnej.

Osoba, która pracuje na stanowisku logistyka, odpowiada między innymi za sprawnie funkcjonowanie logistyki w firmie, koordynowanie pracy magazynu oraz zaopatrzenia. Może odpowiadać za działania, które firma podejmuje w zakresie importu oraz eksportu. Współpracuje z dostawcami oraz klientami firmy. Prowadzi nadzór nad środkami transportu i prowadzi ścisłą współpracę z magazynem oraz działem sprzedaży. Kompletuje wszystkie dokumenty dotyczące sprzedaży. Odpowiada za kontaktowanie się i współpracę z firmami spedycyjnymi, a także z urzędami celnymi. Logistyk zatrudniony w przedsiębiorstwie produkcyjnym lub handlowym odpowiada za kwestie związane z transportem produktów lub surowców, który powinien odbywać się w sprawny sposób, ale także optymalny pod względem kosztów. Logistyk może zajmować analizą istniejących systemów logistycznych oraz wdrażaniem  zmian optymalizujących jego działanie.


Logistyka jest obecnie najszybciej rozwijającą się dziedziną życia publicznego. W Polsce, po wejściu do Unii Europejskiej, zaistniało zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu logistyki. Wszystko, co wytworzy przemysł, musi być gdzieś przewiezione, dostarczone, przechowane, i tą dziedziną działalności gospodarczej zajmuje się logistyka.

Logistyka to przepływ materiałów, informacji i pieniędzy w przedsiębiorstwach i między nimi. Logistycy zajmują się działaniami zmierzającymi do obniżenia kosztów działalności i zwiększenia zysków działalności przedsiębiorstwa.

W czasie nauki w naszej szkole zdobędziesz wiedzę z zakresu: magazynowania, zarządzania zapasami, spedycji i transportu, produkcji oraz ekologii.

Logistyk powinien posiadać między innymi umiejętność jasnego formułowania przekazu, powinien cechować się dokładnością w wykonywaniu powierzonych mu zadań. Powinien charakteryzować się posiadaniem wysokich kompetencji społecznych oraz powinien poprawnie komunikować się w języku ojczystym oraz w języku obcym.

Osoby chcące zostać logistykami i pragnące wykonywać w sposób profesjonalny ten niezwykle ciekawy zawód, powinny posiadać szereg rozmaitych umiejętności koniecznych do realizacji zadań związanych z zapleczem logistycznym w firmie. Powinni dysponować rozległą wiedzą z zakresu logistyki, ekonomii, marketingu, a także zarządzania. Istotne są również umiejętności osobiste, takie jak odpowiednia organizacja (między innymi czasu), zdolność zarządzania (sobą oraz innymi osobami, a także towarem, którym dysponuje logistyk), umiejętność planowania i przewidywania, czy też zdolność pracy pod presją czasu oraz wysoka odporność na stres.

 


Przedmioty kierunkowe

Lp. Przedmiot
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w branży logistycznej
2. Podstawy logistyki
3. Organizacja pracy magazynów
4. Obsługa klientów i kontrahentów
5. Język obcy zawodowy w logistyce
6. Procesy magazynowe
7. Pracownia magazynowa
8. Transport w logistyce
9. Organizacja procesów transportowych
10. Pracownia transportowa
11. Język obcy zawodowy w logistyce

Zdobyte kwalifikacje

SPL.01.

Obsługa magazynów

SPL.04.

Organizacja transportu

Praktyki

W trakcie nauki uczniowie odbywają praktyki zawodowe  w wymiarze 280 godzin – 8 tygodni.

No items found
Skip to content