Zespół Szkół w Kowalu
Symbol cyfrowy zawodu
325402

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie
MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu

Tryb nauki
Stacjonarny

Czas trwania
2 lata / 4 semestry

Podejmując naukę w dwuletniej szkole policealnej na kierunku technik masażysta nauczysz się :

  • wykonywać masaż relaksacyjny, medyczny i sportowy,
  • korzystać z kosmetyków, sprzętu i urządzeń stosowanych w masażu,
  • prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne,
  • anatomii człowieka,
  • dobierać typ masażu do rodzaju schorzenia lub kontuzji,
  • dobierać kosmetyki do pielęgnacji ciała do rodzaju skóry,

Przedmioty kierunkowe

Realizowane przedmioty

Lp. Przedmiot
1. Podstawy przedsiębiorczości*
2. Teoria masażu
3. Anatomia i fizjologia
4. Wybrane zagadnienia kliniczne
5. Wybrane zagadnienia z fizjoterapii
6. Zdrowie publiczne
7. Komunikacja interpersonalna
8. Pierwsza pomoc
9. Język angielski zawodowy
10. Język migowy
11. Bezpieczeństwo i higiena pracy w pracy masażysty
12. Technologie informatyczne
13. Pracownia masażu
14. Pracownia fizjoterapii
15. Zajęcia praktyczne w masażu

* zajęcia prowadzone dla słuchaczy, którzy nie realizowali tego przedmiotu na wcześniejszym etapie kształcenia

Zdobyte kwalifikacje

Możesz przystąpić do organizowanych przez OKE egzaminów potwierdzających kwalifikacje wyodrębnionych w zawodzie:

kwalifikacje: MED.10 Świadczenie usług w zakresie masażu

egzamin pod koniec semestru IV.

Jako absolwent

Jako absolwent Szkoły Policealnej na kierunku technik masażysta możesz pracować w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia, stowarzyszeniach osób niepełnosprawnych, klubach sportowych, gabinetach kosmetycznych, gabinetach odnowy biologicznej, domach pomocy społecznej.

Praktyki

W trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe  w wymiarze 210 h na cały cykl kształcenia.

W programie uwzględniono najważniejsze zagadnienia w zakresie świadczenia usług z masażu. Zdobyta wiedza i doświadczenie pozwolą absolwentom na wykonywanie pracy w placówkach świadczących usługi masażu.

Szkoła zapewnia możliwość odbywania praktyk zawodowych na terenie przedsiębiorstw na podstawie zawartych porozumień.

Skip to content