Zespół Szkół w Kowalu

Tryb nauki
Stacjonarny

Czas trwania
5 lat / 10 semestrów

Technik reklamy to bardzo ciekawy i posiadający dużą przyszłość zawód. Jest zawodem szerokoprofilowym łączącym wiedzę ekonomiczną, organizacyjną, plastyczną, psychologiczną, a także lingwistyczną. Tak szeroki zakres wiedzy i umiejętności umożliwia absolwentom pozyskanie ciekawej pracy w szeroko rozumianej reklamie, która jest nieodłącznym elementem gospodarki rynkowej.

Technik reklamy, zajmuje się planowaniem, realizacją i badaniem kampanii reklamowych. Uczeń w trakcie nauki pozna tajniki skutecznej reklamy oraz zasady budowania wizerunku osób i firm.

W nowoczesnych pracowniach komputerowych nauczy się cyfrowej obróbki zdjęć, projektowania grafiki i materiałów reklamowych, animacji, montażu filmu, tworzenia spotów reklamowych itp. Zapozna się z cenionymi na rynku pracy programami do grafiki i multimediów.


Celem kształcenia zawodowego technika reklamy jest przygotowanie uczących się do realiów współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej
i aktywnego dostosowania się do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Jest to zawód, w którym ogromne znaczenie ma kształcenie przez całe życie, dlatego uczący musi mieć świadomość ciągłej aktualizacji wiedzy i doskonalenia własnych umiejętności zawodowych.

Technik reklamy będzie współpracować z różnymi osobami. Powinien potrafić zarządzać pracą zespołu lub projektem, dlatego pracownik branży reklamowej musi posiadać nie tylko kompetencje twarde (specjalistyczne) w zakresie wiedzy oraz umiejętności, ale również wysokie kompetencje miękkie. W pracy niezbędne będą umiejętności społeczne i interpersonalne np. nawiązywania kontaktów, przekonywania i negocjowania. Praca technika reklamy wymaga kreatywności, nieustannego samorozwoju, wrażliwości estetycznej.


Przedmioty kierunkowe

Lp. Przedmiot
1. Podstawy reklamy
2. Przekaz i komunikat w reklamie
3. Kampania reklamowa
4. Język obcy (angielski) w reklamie
5. Strategia w reklamie
6. Kreacja w reklamie
7. Produkcja reklamy
8. Planowanie kampanii reklamowej
9. Zarządzanie procesem realizacji kampanii reklamowej
10. Skuteczność i efektywność kampanii reklamowej

 

Zdobyte kwalifikacje

PGF.07.

Wykonywanie przekazu reklamowego

PGF.08.

Zarządzanie kampanią reklamową

Praktyki

W trakcie nauki uczniowie odbywają praktyki zawodowe  w wymiarze 280 godzin – 8 tygodni.

No items found
Skip to content