Zespół Szkół w Kowalu

Na podstawie Uchwały Nr IV/46/19 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie włączenia Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Kowalu do Zespołu Szkół w Kowalu ustalono, iż z dniem 1 września 2019 roku Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Kowalu zostało włączone do Zespołu Szkół w Kowalu.

Mienie Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Kowalu stało się mieniem Zespołu Szkół w Kowalu.
Pracownicy Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Kowalu stali się pracownikami Zespołu Szkół w Kowalu.

Natomiast na podstawie Uchwały Nr XIX/165/20 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 29 lipca 2020r. w sprawie założenia i włączenia Technikum w Kowalu do Zespołu Szkół w Kowalu ustalono, iż Technikum w Kowalu również zostaje włączone do Zespołu Szkół w Kowalu.

Tworzenie zespołów jest efektem chęci optymalnego przystosowania się do realizowanej reformy oświaty i chęci zapewnienia jak najlepszych warunków nauczania uczniom.

Więcej z historii

Skip to content