Zespół Szkół w Kowalu

Od roku szkolnego 2008/2009 działa w Kowalu Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie gimnazjum, 8-letniej szkoły podstawowej lub  zasadniczej szkoły zawodowej. 1 lipca 2013 roku szkoła została  przekształcona w Zespół Szkół w Kowalu.

Odtąd w jej skład wchodzą:

  • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  • Szkoła Policealna.

Zespół Szkół w Kowalu, przyciąga swoją ofertą  coraz więcej osób w wieku od 18 do 55 lat z okolicznych miast i gmin w  promieniu 50 km. W latach 2011-21 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych oraz Szkołę Policealną ukończyło 530 absolwentów. To satysfakcjonujący wynik, który pokazuje jak potrzebna jest szkoła dla  osób, które pragną uzupełnić wykształcenie, podnieść kwalifikacje czy  zdobyć nowy zawód. Satysfakcjonujące są również wyniki egzaminów zawodowych, które sięgają 100% zdawalności  oraz średnie punktów z egzaminów uzyskiwane przez słuchaczy, którzy  niejednokrotnie otrzymują 100% punktów za część teoretyczną i praktyczną  egzaminu.

Słuchacze Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych po ukończeniu szkoły otrzymują wykształcenie średnie, mogą  zdawać egzamin maturalny, mogą bez matury  kontynuować naukę w Szkole Policealnej im. św. Jana Pawła II w Kowalu i zdobyć zawód. Kierunki oferowane przez Szkołę Policealną są przydatne na  rynku pracy i pomagają w zdobyciu lepszego zatrudnienia. Obecna oferta  Szkoły Policealnej dotyczy kształcenia na następujących kierunkach:  Opiekunka Dziecięca, Opiekun Medyczny, Terapeuta Zajęciowy, Technik Usług Kosmetycznych, Technik Masażysta, Technik Administracji oraz Technik BHP. Po zdaniu  egzaminu państwowego organizowanego w szkole zgodnie z procedurami  Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku, słuchacz otrzymuje Dyplom  Zawodowy, który jest oficjalnym dokumentem w  języku polskim i angielskim uznawanym w Polsce i całej Unii  Europejskiej.

Sukcesy edukacyjne Zespołu Szkół w Kowalu wynikają z koncepcji rozwoju  szkoły, która kładzie nacisk na wysoką jakość nauczania, dostosowanie procesów dydaktycznych do wymogów osób dorosłych, stałe doposażanie szkoły w nowoczesny sprzęt multimedialny, aktywny udział placówki w  imprezach lokalnych, powiatowych i charytatywnych, aktywizację słuchaczy w Samorządzie Słuchaczy, realizowanie szkolnego programu społecznego,  współpracę z organem prowadzącym, Kuratorium Oświaty oraz z partnerami szkoły, czyli pracodawcami.

Zespół Szkół w Kowalu posiada porozumienia w sprawie organizacji  praktycznej nauki zawodu oraz praktyk zawodowych z  pracodawcami,  którzy aktywnie wspierają szkołę nie tylko w przyjmowaniu słuchaczy na praktyki ale również poprzez umożliwienie prowadzenia zajęć praktycznych  na terenie przedsiębiorstwa oraz finansowanie niektórych działań  podejmowanych przez pracowników i Samorząd Słuchaczy. Pracodawca, który w sposób szczególny wspomaga Zespół Szkół w Kowalu w danym roku otrzymuje honorowy tytuł Partnera Zespołu Szkół w Kowalu.

W roku szkolnym 2018/19 Zespół Szkół w Kowalu wzbogacił swoją ofertę edukacyjną między innymi o kierunek Technik Informatyk w Szkole  Policealnej. Słuchacze na tym kierunku odbywali profesjonalne kształcenie w nowoczesnej pracowni informatycznej, w której w roku 2018  zainstalowany został sprzęt o wartości 72.000 zł. sfinansowany w całości  przez Starostwo Powiatowe we Włocławku.

W październiku 2018 r. Zespół Szkół w Kowalu obchodził uroczystość 10-lecia istnienia szkoły, podczas której zostało nadane imię św. Jana  Pawła II jako patrona szkoły. Św. Jan Paweł II został wybrany zdecydowaną przewagą 83% głosów wszystkich słuchaczy i pracowników na patrona Zespołu Szkół w Kowalu w drodze demokratycznych wyborów, których  ostatni etap odbył się w marcu 2018 r. Osoba wyłonionego w głosowaniu papieża odzwierciedla wartości jakimi kieruje się społeczność Zespołu  Szkół w Kowalu i jakimi będzie kierowała się w następnych latach działalności.

10-lecie LO-D i SP w Kowalu

W myśl nauki przyszłego patrona Zespołu Szkół w Kowalu zachęcamy  wszystkich do refleksji na temat swojej edukacji, do zapoznania się z  pełną ofertą szkoły na stronie internetowej www.zskowal.pl i do skorzystania z darmowej, profesjonalnej i przyjaznej edukacji dla dorosłych w formie zaocznej. Zapraszamy serdecznie.

Zapraszamy serdecznie.

Skip to content