Zespół Szkół w Kowalu

Jan Paweł II urodził się 18 maja 1920 roku jako Karol Wojtyła. Był duchownym, poetą, arcybiskupem, kardynałem. Od 16 października 1978 do 2 kwietnia 2005 roku był papieżem Kościoła Katolickiego. Urodził się w Wadowicach. Jego młodość określały aktywności sportowe oraz funkcja ministranta w lokalnej parafii. Był uczniem gimnazjum w Wadowicach. Przed wybuchem II wojny podjął się studiów polonistycznych na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tam też brał udział w spotkaniach artystycznych grupy teatralnej. W 1942 roku podjął studia teologiczne w tajnym krakowskim Metropolitalnym Seminarium Duchownym. W 1946 roku przyjął święcenia i został duszpasterzem. Intensywnie pracował teologicznie. Brał udział w Soborze Watykańskim II wspinając się po kolejnych szczeblach hierarchii kościelnej. Biskupem został już w roku 1958, a arcybiskupem pięć lat później, a w 1967 roku otrzymał nominację kardynalską. W 1978 roku konklawe wybrało Karola Wojtyłę na pierwszego w dziejach papieża Polaka. Rozpoczął tym samym pontyfikat trwający ponad 26 lat. Miał w tym czasie istotny wpływ na kształtowanie indywidualnych postaw Polaków. W roku 1981 miał miejsce zamach na jego życie. Był zwolennikiem ekumenizmu i pielgrzymem – odbył 104 pielgrzymki, w tym 8 do Polski. Został autorytetem moralnym. Nie zrezygnował z posługi kapłańskiej do samego końca życia.

Zmarł 2 kwietnia 2005 roku. 27 kwietnia 2014 r. w Rzymie odbyła się kanonizacja Jana Pawła II.

Skip to content