Zespół Szkół w Kowalu

Historia naszego Liceum rozpoczęła się

wraz z rokiem szkolnym 1948/1949.

Wydarzenie to poprzedziła kilkumiesięczna trudna praca grupy mieszkańców Kowala, którzy utworzyli komitet organizacyjny. Wśród nich działali między innymi: Tadeusz Gułchowski, Czesław Śpiewakowski, Ignacy Kałędkiewicz i Kazimierz Rudziński.

Nieoficjalnym przywódcą i inspiratorem ich poczynań był kierownik miejscowej szkoły podstawowej Marian Skudziński. Po usilnych zabiegach komitetu Ministerstwo Oświaty wyraziło zgodę na powołanie w Kowalu, z dniem 1 września 1948 roku, Samorządowej Szkoły Ogólnokształcącej stopnia licealnego. Jej dyrektorem został, wspomniany, Marian Skudziński.

Niestety szkoła nie była w pełni dostępna dla szerokiego grona młodzieży, gdyż nauka w niej była odpłatna. Wychodząc z założenia, że u podstaw upowszechnienia oświaty leży bezpłatny dostęp do wiedzy, obywatele Kowala usilnie starali się by szkołę tę upaństwowiono. Ministerstwo Oświaty swą decyzję uzależniło jednak od posiadania przez placówkę własnego lokalu. W związku z powyższym, decyzją z dnia 11 stycznia 1950 roku, Miejska Rada Narodowa przekazała liceum budynek mieszczący się przy ulicy Kazimierza Wielkiego 9. Dzięki temu możliwym stało się przekształcenie szkoły samorządowej w Państwową Szkołę Ogólnokształcącą stopnia licealnego, co nastąpiło zarządzeniem Ministerstwa Oświaty z dnia 14 kwietnia 1950 roku.

W roku szkolnym 1951/1952 w liceum odbył się pierwszy egzamin dojrzałości. Przystąpiło do niego 29 absolwentów, z których wszyscy uzyskali świadectwa dojrzałości. W następnych latach, tj. 1952/1953 i 1953/1954, młodzież kończąca naukę otrzymywała kwalifikacje do nauczania w szkołach państwowych. Czterdziestu ośmiu absolwentów uzyskało w ten sposób kwalifikacje nauczycielskie.

Od 1 września 1959 roku liceum zostało przekształcone w Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące, czyli 11 – letnią Szkołę. Taki porządek istniał do 1 września 1966 roku.

W 1974 roku decyzją administracyjną szkoła przeniesiona została do nowego budynku znajdującego się przy ul. Piwnej. Od 1 stycznia 1996 roku korzystamy z gościnności władz samorządowych i zajmujemy II piętro lokalu przy ul. Piwnej.

Doniosłym wydarzeniem w dziejach naszej szkoły stało się nadanie jej imienia Królowej Jadwigi. Uroczystość ta miała miejsce w dniu 25 października 1997 roku.
Od tego dnia liceum posiada również własny hymn – “Pieśń szkoły”.

Dyrektorzy szkoły

W ciągu lat funkcjonowania placówką kierowali następujący dyrektorzy:

 • 1948 – 1951: mgr Marian Skudziński
 • 1951 – 1952: mgr Stanisław Furtek
 • 1952 – 1967: mgr Czesław Wojciechowski
 • 1967 – 1971: mgr Wiesława Pińkowska
 • 1971 – 1973: mgr Lech Kamiński
 • 1973 – 1975: mgr Wanda Hołysz
 • 1975 – 1985: mgr Mirosław Szyburski
 • 1985 – 1993: mgr Barbara Gołębiewska
 • 1993 – 1998: mgr Anna Osińska
 • 1998 – 2002: mgr Mirosława Narazińska
 • 2002 – 2007: mgr inż. Maciej Zieliński
 • 2007 – 2012: mgr Anna Osińska
 • 2012 – 2017: mgr inż. Maciej Zieliński
 • 2017 –  2019: dr  Anna Prokopiak-Lewandowska
 • 2019 –          : mgr Sylwia Jasińska

Więcej o Liceum

Skip to content