Zespół Szkół w Kowalu

Jubileusz 70-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Kowalu

            W sobotę 22 września 2018 roku Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Kowalu obchodziło Jubileusz 70-lecia istnienia szkoły. Uroczystości oficjalne, które odbyły się w kościele parafialnym pw. Św. Urszuli w Kowalu zgromadziły blisko 300 absolwentów, którzy przyjechali do Kowala z różnych stron Polski ale i świata. Jubileusz zaszczycili swoją obecnością także licznie zaproszeni goście, wśród nich: z ramienia Kuratora Oświaty w Bydgoszczy – dyrektor delegatury we Włocławku Małgorzata Kowalczyk-Przybytek, w imieniu organu prowadzącego szkołę Starosta Włocławski – Kazimierz Kaca oraz Wicestarosta – Marek Jaskulski a także Radni Powiatowi. Na uroczystościach obecne były także władze gminy i miasta Kowal: burmistrz Eugeniusz Gołembiewski, przewodniczącego Rady Miasta – Krzysztof Pasiecki, zastępca burmistrza – Szymon Struciński, wójt – Stanisław Adamczyk a także burmistrz Lubienia Kujawskiego – Marek Wiliński. Wśród zaproszonych gości obecni byli członkowie Komitetu Honorowego: prof. UW dr hab. Wiesław Sonczyk, dr Piotr Głuszkowski, p. Wojciech Szpyrkowicz, p. Jan Gontarek, dr Janusz Kulpa, dr Jakub Lisowski, p. Barbara Drzewiecka, p. Henryk Pietrzak, dr Jacek Makarewicz oraz p. J. Ogińska.  Licznie przybyli także emerytowani nauczyciele oraz pracownicy Liceum. Miło nam było gościć wieloletnią dyrektor LO w Kowalu – p. Annę Osińską.

            Uroczystości Jubileuszowe rozpoczęła  Msza Święta uświetniona śpiewem chóralnym absolwentek Liceum a także solowym występem p. Marzeny Łukaszewicz – absolwentki LO. Następnie głos zabrała i oficjalnie otworzyła Jubileusz obecna dyrektor LO – dr Anna Prokopiak-Lewandowska. W trakcie uroczystości przemawiali także znakomici absolwenci Liceum w Kowalu: Eugeniusz Gołembiewski, burmistrz Kowala, wicestarosta Marek Jaskulski oraz prof. UW dr hab. Wiesław Sonczyk – członek Komitetu Honorowego. Na ręce Pani dyrektor i całego Grona Pedagogicznego złożono kwiaty i gratulacje.

            Po oficjalnych przemówieniach przyszedł czas na ucztę duchową. W kościelnych murach rozniosła się muzyka jazzowa i zaczęła rozmowa z Bogiem. W spektaklu poetycko-muzycznym pt. „Z obłoków na ziemię” wystąpił legendarny aktor Jan Nowicki, który swoim występem uświetnił uroczystości Jubileuszowe Liceum w Kowalu. Jan Nowicki czytał wiersze księdza Jana Twardowskiego, Bolesława Leśmiana, Karola Wojtyły oraz swoje – do muzyki Cezarego Chmiela i Marka Stryszowskiego. Towarzyszył mu zespół De Profundis (Marek Stryszowski, Cezary Chmiel i Tomasz Kudyk).

            Po wyjściu z kościoła uczestnicy tego jubileuszowego wydarzenia stanęli przy pomniku Kazimierza Wielkiego do wspólnego, pamiątkowego zdjęcia. Następnie udali się do Remizy OSP w Kowalu, gdzie przy dźwiękach muzyki i szwedzkim stole przygotowanym niezawodnie przez p. Marcina Sarnowskiego spędzili wspólnie czas wspominając szkolne, niezapomniane lata. Absolwenci mogli także obejrzeć wystawę fotografii z 70 lat istnienia Liceum. Pamiątkowych zdjęć, serdecznych rozmów i wspomnień nie było końca.

 

 Szanowni Absolwenci Liceum im. Królowej Jadwigi w Kowalu,

            Przypadł mi w udziale zaszczyt otworzyć oficjalnie Jubileusz 70-lecia Naszego Liceum i powitać tym samym rzesze Absolwentów, którzy nierozerwalnie, mimo upływu lat czują się ze szkołą związani. Dzieje Liceum to istotna część historii miasta, której integralne ogniwo stanowią ludzie wychowani i wykształceni w murach „Królówki”. Liceum w Kowalu od początku swego istnienia, a więc od roku 1948, pracowało na swoje dobre imię oraz pozycję w mieście i okolicy. Nauczyciele LO cieszyli się powszechnym szacunkiem, a matura zdana w tej szkole nobilitowała i stanowiła posag na całe życie, była powodem do dumy i dawała wielu osobom przepustkę do innego świata. Liceum w Kowalu wrosło w pejzaż miasta i stało się szkołą pokoleniową.

            Warto przypomnieć, iż  to zabiegi wielu ludzi doprowadziły w roku 1948, a więc zaledwie 3 lata po zakończeniu wojny, do powstania tej szkoły. Wśród lokalnych działaczy takich jak Czesław Śpiewakowski, Tadeusz Głuchowski, Ignacy Kałędkiewicz, Kazimierz Rudziński oraz Marian Skudziński pojawiła się idea powołania w Kowalu szkoły średniej. Trzeba było włożyć ogrom pracy i wysiłku aby uzyskać zgodę na powstanie szkoły. Liczne wyjazdy do Ministerstwa Oświaty w Warszawie, rozmowy, zabiegi, aby wreszcie we wrześniu 1948 r. uzyskać zgodę na podjęcie nauki przez pierwszy rocznik licealistów.

            Początki były bardzo trudne. Liceum nie miało własnego lokalu, brakowało nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami, szkoła nie miała także zapewnionych środków finansowych na swoje funkcjonowanie. Liceum na początku swego istnienia było szkołą samorządową, a rodzice płacili czesne za edukację swoich dzieci. Wysiłek wielu ludzi był ogromny. I nie mam tu na myśli jedynie pierwszego dyrektora, pierwszych nauczycieli ale także pierwszych absolwentów Liceum. To od zdanego przez nich egzaminu maturalnego zależały dalsze losy szkoły. Świadczą o tym wspomnienia Pani Marianny Renieckiej: „Jako pierwszy rocznik przygotowujący się do matury w LO w Kowalu czuliśmy na sobie bardzo dużą presję. Po pierwsze, każdy uczył się i chciał zdać dla siebie. Po drugie, nie chcieliśmy zawieść nauczycieli, którzy w naszą edukację włożyli sporo wysiłku i rodziców, dla których posłanie nas do szkoły wiązało się z kosztami i często z wieloma wyrzeczeniami. Poza tym […] od ilości osób, które zdadzą maturę zależeć będzie czy liceum pozostanie w Kowalu, czy też zostanie zlikwidowane. Szczęśliwie jednak okazało się, że na 29 abiturientów maturę zdali WSZYSCY. […] Egzamin maturalny zdawaliśmy z praktycznie wszystkich przedmiotów: języka polskiego, matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii, historii i WOS-u. […] pamiętam, że całe miesiące przed egzaminem spotykaliśmy się grupkami i wspólnie omawialiśmy te tematy”.

            Takim sposobem pierwsi absolwenci rocznika 1952, otworzyli furtkę na świat kolejnym pokoleniom. Troje absolwentów, mimo pięknego już wieku, przybyło na obchody 70-lecia Liceum: p. Barbara Drzewiecka (z d. Zakrzewską), p. Jadwiga Ogińska (z d. Podgórską) oraz p. Jan Gontarek. To już 66 lat minęło od  pamiętnej matury, pierwszej matury zdawanej w naszej szkole. To między innymi wysiłek pierwszego rocznika  spowodował, że LO w Kowalu utrzymała się i funkcjonuje do dzisiaj.

            Liceum w Kowalu w kolejnych latach prowadziło 12 dyrektorów: 1948 – 1951 – mgr Marian Skudziński; 1951 – 1952 – mgr Stanisław Furtek; 1952 – 1967 – mgr Czesław Wojciechowski; 1967 – 1971 – mgr Wiesława Pińkowska; 1971 – 1973 – mgr Lech Kamiński; 1973 – 1975 – mgr Wanda Hołysz; 1975 – 1985 – mgr Mirosław Szyburski; 1985 – 1993 – mgr Barbara Gołębiewska; 1993 – 1998 oraz 2007-2012 – mgr Anna Osińska; 1998 – 2002 – mgr Mirosława Narazińska; 2002 – 2007 oraz 2012-2017 – mgr inż. Maciej Zieliński. Najdłużej urzędującym dyrektorem, sprawującym swoją funkcję przez 15 lat, był Pan Czesław Wojciechowski. Każdy z dyrektorów wniósł swoją cząstkę talentu, pracy, zaangażowania, aby szkoła mogła rozwijać się i funkcjonować przez kolejne lata dostosowując do wymogów zmieniających się lat, trudne lata powojenne, okres stalinizmu, głębokiej komuny, początki transformacji ustrojowej czy ciągłe reformy czasów współczesnych. Każdy mierzył się ze swoimi problemami, starając się, aby szkoła niosła nieustannie kaganek oświaty kolejnym pokoleniom.

            Szkoła to także liczni niezapomniani pedagodzy. Każdy z absolwentów ma w swoim sercu jednego, dwóch wyjątkowych dla niego nauczycieli, którzy dobrym słowem, wsparciem, autorytetem, osobowością czy dobrym sercem na zawsze zapadli we wdzięcznej pamięci. Liceum wykształciło pokolenia, które odnoszą sukcesy nie tylko w życiu naukowym, zawodowym ale i rodzinnym. Absolwenci LO zawsze zachowują w życzliwej pamięci lata spędzone w szkole, ze wzruszeniem wypowiadają się o swoich pedagogach, wychowawcach, niezależnie od tego, gdzie rzucił ich los i czy realizują się w środowisku lokalnym czy może odnoszą sukcesy za granicami naszej małej ojczyzny. Świadczą o tym nadesłane do szkoły wspomnienia z czasów licealnych, których część udało się umieścić na łamach publikacji poświęconej szkole.

            W tym miejscu należy serdecznie podziękować absolwentom, za ich trud i odwagę podzielenie się wspomnieniami. Ubogacają one niezwykle książkę wydaną z okazji Jubileuszu Liceum, ale przede wszystkim pokazują, że historia szkoły i lata młodości w niej spędzone dla każdego mają inny wymiar. To w jej murach rodziły się nowe życiowe pasje, pierwsze przyjaźnie, miłości, wzruszenia, sukcesy, porażki i dramaty. Dlatego z takim sentymentem wspominamy swoją szkołę.

            Szanowni Absolwenci, zdaję sobie sprawę, że w toku przygotowań do Jubileuszu umknęła nam niejedna osoba, spotkanie czy może długo wyczekiwana rozmowa. Nie wynikało to bynajmniej z naszej złej woli. W ciągu 70 lat istnienia LO w Kowalu doczekało się blisko 2500 absolwentów. Wiem, że każdy z Państwa czuje się ważną częścią naszej szkoły bo taką właśnie cząstką Liceum jest. Jubileusz nie kończy się jednak dzisiaj. Jubileuszowy jest cały rok 2018. Mam więc nadzieję, na kolejne spotkania, rozmowy i wspomnienia razem z Państwem.

            Dziękuję wszystkim życzliwym, otwartym i serdecznym osobom, przyjaciołom Liceum, którzy z własnej inicjatywy służyli wsparciem, poradą, pomocną dłonią w tych niełatwych przygotowaniach. Wspominając dziś Państwa radość, uśmiech ze spotkań po latach wiem, że warto było podjąć się tego niełatwego zadania.

            Jubileusz 70-lecia Szkoły skłania do podróży w czasie. Wspomnienia, kroniki, fotografie mają niezwykłą moc i nie pozwalają zapomnieć o przeszłości wielu pokoleń, tworzących wizerunek Liceum. W ciągu 70 lat w LO wiele się zmieniło. Szkoła przeniosła się z budynku przy ulicy Kazimierza Wielkiego do budynku na ulicę Piwną 20, uczniowie przestali nosić fartuszki, tarcze i berety szkolne a zaczęli nosić mundury, zaś nauczyciele zamiast sprawdzać wieczorami w domach prywatnych czy ich wychowankowie się uczą, robią dokładnie to samo przeszukując facebooka. Zmiana jest wpisana w życie każdej szkoły. Jedno jednak pozostaje niezmienne, od 70 lat stałe, a mianowicie to, co nieuchwytne, czego nie daje się tak do końca zmierzyć, obliczyć i sprawdzić. LO w Kowalu dawało i daje licznym młodym ludziom dobre wykształcenia, śmiem powiedzieć jedyne dobro, którego nikt i nic nie jest w stanie nas pozbawić.

            „Szkoła polska to przybytek kultury i oświaty, to matka, siła duszy polskiej. Ona jest kuźnią młodych serc i dusz. W niej zahartowana młodzież przetrwa najgorsze burze”. Świadomi słów ks. Grochowiaka pragniemy oddać cześć tym wszystkim, którzy zetknęli się z naszą szkołą na przestrzeni dziejów i z wielkim poświęceniem dbali o to, by „…wykuwać najświętsze hasła, by szkoła była kuźnią, przez którą przepływa wszystko co daje życie”.  Jubileusz szkoły jest okazją do wspomnień, które choć minione zawsze pozostają w pamięci. Ta szkoła żyła przez minionych 70 lat, bo szkoła to przecież nie mury, to przede wszystkim ci, którzy tworzą szkolną społeczność. To właśnie w tej szkole jako dyrektorów, nauczycieli, gości, pracowników czy uczniów spotykało to, co w pamięci pozostaje najdłużej: uśmiechy i łzy, trudy i poświęcenia, sukcesy i porażki – to wszystko, co towarzyszy człowiekowi nieustannie.

             Dyrektor LO w Kowalu – dr Anna Prokopiak-Lewandowska

Szanowni Absolwenci, Drodzy Profesorowie LO w Kowalu!

W piątek, 21. IX 2018r. w ramach pierwszego dnia obchodów 70-lecia naszego LO planowane jest wyjście na kowalską nekropolię.

  1. dyrektor A. Prokopiak – Lewandowska i p. A. Drzymalska – Pustoła z przedstawicielami społeczności uczniowskiej i członków Komitetu Organizacyjnego zapraszają i oczekują absolwentów oraz szacownych byłych pedagogów o godz. 17.00 pod kaplicą cmentarną.

Szanowni Państwo,
Informujemy, że lista osób, które zapisały się na spotkanie – część towarzyską do remizy OSP w Kowalu została zamknięta.

Szanowni Państwo,

 

Jubileusz 70-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi zbliża się wielkimi krokami. Już za 13 dni spotkamy się na oficjalnych obchodach. W ostatnich tygodniach odbyły się spotkania Komitetu Organizacyjnego, oraz  rozmowy z władzami miasta Kowal i organem prowadzącym szkołę Starostwem Powiatowym.

Pragniemy przedstawić Państwu końcowe ustalenie przebiegu uroczystości:

21.09.2018 r. (piątek)

Złożenie kwiatów na grobach zmarłych nauczycieli LO w Kowalu na cmentarzu parafialnym w Kowalu i innych lokalnych nekropoliach

22.09.2018 r. (sobota)

KOŚĆIÓŁ PARAFIALNY – CZĘŚĆ OFICJALNA UROCZYSTOŚCI

(CZĘŚĆ OTWARTA DLA WSZYSTKICH ABSOLWENTÓW)

11.00-12.00 – Msza Święta w kościele parafialnym pw. Św. Urszuli

12.00-12.30 – Uroczyste otwarcie uroczystości, przemówienia dyrektor LO – Anny Prokopiak-Lewandowskiej, Burmistrza Kowala – Eugeniusz Gołembiewskiego, Wicestarosty Włocławskiego- Marka Jaskulskiego, przedstawiciela absolwentów, członka Komitetu Honorowego – prof. UW dr hab. Wiesława Sonczyka

12.30-13.30 – Występ Jana Nowickiego, recytacja wierszy ks. J. Twardowskiego przy akompaniamencie poetycko-muzycznego spektaklu „Z obłoków na ziemię” opracowany i wyreżyserowany przez Jana Nowickiego na podstawie wierszy ks. Jana Twardowskiego, Bolesława Leśmiana, Jana Nowickiego i Karola Wojtyły do muzyki Cezarego Chmiela i Marka Stryszowskiego.

Wystąpią: Jan Nowicki i zespół De Profundis w składzie

Marek  Stryszowski – saksofony, flet prosty, śpiew

Cezary Chmiel- instrumenty klawiszowe

Tomasz Kudyk- trąbka

13.30-14.00 – Wspólne pamiątkowe zdjęcie przy pomniku Kazimierza Wielkiego

 

REMIZA OSP W KOWALU – SPOTKANIE TOWARZYSKIE ABSOLWENTÓW

(CZĘŚĆ ZAMKNIĘTA – DLA ABSOLWENTÓW, KTÓRZY UIŚCILI SKŁADKĘ ORAZ DLA ZAPROSZONYCH GOŚCI)

UWAGA !!! Przed wejściem do Remizy, każdy z absolwentów otrzyma identyfikator (do odebrania przy stolikach na placu Remizy OSP)

14.00 – 17.00 – spotkanie towarzyskie przy szwedzkim stole i dźwiękach muzyki; wystawa pamiątek i zdjęć klasowych; kiermasz książek o Kowalu z możliwością zakupienia; wpisy do Księgi Pamiątkowej

W Remizie OSP w Sali druha Jana Nowickiego do odebrania będą pakiety absolwenta z książką o LO na przestrzeni 70 lat

14.00-17.00 – możliwość zwiedzania dawnego gmachu szkoły przy ul. Kazimierza Wielkiego 9 i obecnej siedziby szkoły przy ul. Piwnej 20.

Szanowni Absolwenci,

Zapraszamy wszystkich absolwentów LO w Kowalu na spotkanie z okazji 70-lecia istnienia szkoły. Osoby, które chcą wziąć udział w uroczystości proszone są o dostarczenie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie wpłaty w kwocie 30 złotych do 30 sierpnia 2018 roku.

 Formularz można dostarczyć:

  • drogą elektroniczną na adres: sekretariat@lokowal.pl
  • drogą tradycyjną na adres: Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Kowalu, ul. Piwna 20, 87-820 Kowal

lub

  • złożyć osobiście do sekretariatu szkoły.

Wpłaty można dokonywać:

  •  na konto: Bank Spółdzielczy w Kowalu: 34 9557 0006 0000 0954 2000 0001

lub

  • osobiście w sekretariacie szkoły.

Przypominamy, że absolwenci, którzy uiszczą składkę otrzymają publikację związaną z 70-leciem szkoły. Książki będą do odbioru w remizie OSP w Kowalu w trakcie spotkania towarzyskiego.

Osoby, które są zainteresowane przysyłaniem swoich wspomnień prosimy o dostarczanie ich do 30 lipca 2018 roku do sekretariatu szkoły lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@lokowal.pl . Niektóre ze wspomnień będą zamieszczone w publikacji. Wspomnienia, które dotrą w późniejszym terminie zostaną opublikowane na stronie LO.

Zachęcamy do śledzenia aktualnych informacji o spotkaniu na stronie szkoły (www.lokowal.pl)  lub na profiluwww.facebook.com/LO-Kowal-70-lat

 

Pobierz:

h LOGO SZKOŁY

h PLAKAT LO 70 lecie

h ULOTKA 70 lecie LO

 

 

Szanowni Państwo,

 

Komitet Organizacyjny ma zaszczyt zaprosić wszystkich absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Kowalu do udziału w obchodach 70-lecia istnienia szkoły. Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego drogą elektroniczną na adres: sekretariat@lokowal.pl , drogą tradycyjną na adres: Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Kowalu, ul. Piwna 20, 87-820 Kowal lub złożyć osobiście w sekretariacie szkoły.

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny w formie elektronicznej na stronie szkoły www.lokowal.pl oraz na profilu facebookowym:

 https://www.facebook.com/LO-Kowal-70-lat-779704552220487/

Formularze będą również dostępne w formie papierowej w sekretariacie i holu szkoły a także na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miasta Kowal, Urzędu Gminy Kowal oraz Urzędu Miasta i Gminy Lubień Kujawski.

Zachęcamy Państwa do udziału w obchodach, przypominając, że część oficjalna, która będzie miała miejsce w kościele parafialnym w Kowalu jest częścią otwartą dla wszystkich absolwentów, natomiast w spotkaniu towarzyskim, które odbędzie się w remizie OSP będą mogli wziąć udział absolwenci, którzy uiszczą składkę w wysokości 30 zł.

DANE DO WPŁATY:

Odbiorca: Rada Rodziców Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Kowalu

Nr konta: 34 9557 0006 0000 0954 2000 0001 (Bank Spółdzielczy w Kowalu)

Tytuł wpłaty: 70-lecie LO, imię i nazwisko, rok ukończenia szkoły

Wpłata będzie jednoznacznym dowodem

udziału w części towarzyskiej obchodów 70-lecia LO

Bardzo serdecznie prosimy o dokładne wypełnienie danych do przelewu zgodnie z powyższą formułą.

Plakat promocyjny oraz formularz zgłoszeniowy można pobrać poniżej:

 

http://www.lokowal.pl/index.php?option=com_remository&Itemid=61&func=select&id=10

 

KOMITET HONOROWY

 

Szanowni Państwo,

Komitet Organizacyjny w dniu 9 marca 2018 r. podjął decyzję o powołaniu Komitetu Honorowego jubileuszu 70-lecia LO, do którego zaproszeni będą najwybitniejsi i najbardziej zasłużeni absolwenci LO w Kowalu w całej jego historii. Na pierwszego członka Komitetu Honorowego został wybrany profesor Uniwersytetu Warszawskiego Wiesław Sonczyk. Do składu Komitetu zostaną poproszeni wszyscy byli dyrektorzy LO, a wśród nich Maciej Zieliński, Anna Osińska, Mirosław Szyburski, Barbara Gołębiewska.

Komitet Organizacyjny prosi o zgłaszanie kandydatur do Komitetu Honorowego za pośrednictwem korespondencji mailowej bądź z wykorzystaniem profilu na facebooku: LO Kowal 70 lat oraz telefonicznie: 54 2841171.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

PROGRAM UROCZYSTOŚCI 70-LECIA LO W KOWALU

KOWAL – 22 WRZEŚNIA 2018 r.

 

21.09.2018 r. (piątek)

Złożenie kwiatów na grobach zmarłych nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Kowalu na cmentarzu parafialnym w Kowalu i innych lokalnych nekropoliach

22.09.2018 r. (sobota)

10.00 – 11.00 – zwiedzanie dawnego gmachu szkoły przy ul. Kazimierza Wielkiego 9 i obecnej siedziby szkoły przy ul. Piwnej 20

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY – CZĘŚĆ OFICJALNA UROCZYSTOŚCI

(CZĘŚĆ OTWARTA DLA WSZYSTKICH ABSOLWENTÓW)

11.00 – 12.00 – Msza Święta w kościele parafialnym pw. Św. Urszuli

            * Msza z asystą księży absolwentów LO

            * Śpiew chóru kościelnego w składzie: absolwenci LO

12.00 – 12.30 – Uroczyste otwarcie uroczystości, przedstawienie historii Liceum w Kowalu

12.30 – 14.00 – Występ Jana Nowickiego

REMIZA OSP W KOWALU

– SPOTKANIE TOWARZYSKIE ABSOLWENTÓW

(CZĘŚĆ ZAMKNIĘTA – DLA ABSOLWENTÓW, KTÓRZY UISZCZĄ SKŁADKĘ)

14.00 – 17.00 – spotkanie towarzyskie przy szwedzkim stole i dźwiękach muzyki

            * wolny mikrofon

            * wystawa pamiątek i zdjęć klasowych

            * kiermasz książek o Kowalu i pamiątek dla absolwentów

            * wpisy do Księgi Pamiątkowej

LIST DO ABSOLWENTÓW

Szanowni Państwo,

            Jest mi niezmiernie miło przekazać Państwu informację o powołaniu w dniu 9 marca 2018 r. Komitetu Organizacyjnego przypadającego w bieżącym roku 70-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Kowalu. Z racji pełnionej obecnie funkcji dyrektora Liceum, zebrani na spotkaniu organizacyjnym absolwenci powołali mnie na przewodniczącą Komitetu. Ponadto w jego skład weszli następujący absolwenci Liceum: Jadwiga Śpibida (zastępca przewodniczącego), Jadwiga Wiśniewska (zastępca przewodniczącego), Wiesława Skowrońska (skarbnik), Aleksandra Milak-Szczepanowska (sekretarz), Stanisław Adamczyk, Wacław Duniec, Jerzy Giergielewicz, Eugeniusz Gołembiewski, Elżbieta Majewska, Ewelina Mikulska, Anna Skrzypińska, Grażyna Snopkowska, Halina Stolarczyk, Szymon Struciński, Marek Wiliński, Piotr Jacek Zbonikowski.

            Szanowni Państwo, aby dotrzeć do jak największej grupy absolwentów LO, Komitet Organizacyjny zdecydował o uruchomieniu profilu na facebooku – LO Kowal 70 lat, na którym regularnie będą umieszczane informacje na temat planowanego 22 września 2018 r. spotkania.

            Zachęcam serdecznie do wzięcia udziału w obchodach 70-lecia Lo. Dla wielu z Państwa będzie to być może jedna z ostatnich okazji, aby po latach spotkać się ze swoimi znajomymi i przyjaciółmi z młodzieńczych, niezapomnianych lat.

 

SPOTKAJMY SIĘ BY OBUDZIĆ WSPOMNIENIA!!!

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Kowalu

– Anna Prokopiak-Lewandowska

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego bądź mailowego ze szkołą:

tel. 54 2841171;  e-mail: sekretariat@lokowal.pl

PRZYGOTOWANIA DO OBCHODÓW 70-LECIA LO

             W piątek 9 marca 2018 r. w Urzędzie Miasta w Kowalu na zaproszenie burmistrza Eugeniusza Gołembiewskiego oraz dyrektor LO spotkała się grupa osób, która powołała Komitet Organizacyjny przypadającego w bieżącym roku 70-lecia istnienia Liceum Ogólnokształcącego w Kowalu. Zebrani powołali spośród siebie Komitet Organizacyjny, w skład którego weszli: Stanisław Adamczyk, Eugeniusz Gołembiewski, Marek Wiliński, Piotr Jacek Zbonikowski, Anna Prokopiak-Lewandowska, Jadwiga Śpibida, Jadwiga Wiśniewska, Grażyna Snopkowska, Wiesława Skowrońska, Szymon Struciński, Wacław Duniec, Elżbieta Majewska, Anna Skrzypińska, Jerzy Giergielewicz, Halina Stolarczyk, Aleksandra Milak-Szczepanowska. Na przewodniczącą Komitetu została wybrana dyr. Anna Prokopiak-Lewandowska a na skarbnika – Wiesława Skowrońska.

Postanowiono, że uroczystości jubileuszowe, w tym zjazd absolwentów odbędzie się 22 września 2018 r. Za zgodą ks. Proboszcza uroczysta część jubileuszu odbędzie się w kościele parafialnym. Przewidziano, że złożą się na nią:

– uroczysta msza święta sprawowana przez kapłanów absolwentów kowalskiego LO, po której nastąpi część oficjalna, a po niej występ artystyczny wybitnego aktora Jana Nowickiego, który recytować będzie wiersze ks. Jana Twardowskiego, z akompaniamentem zespołu muzycznego.

Skip to content