Zespół Szkół w Kowalu

Kadra kierownicza:

Dyrektor – mgr Sylwia Jasińska

Nauczyciele:

Nauczyciel Przedmioty
Barańska Marlena religia
Borzęcka Katarzyna matematyka
Byszewska Agnieszka kosmetyka i wizaż
Dominowski Andrzej historia
Drozdowski Wojciech przedmioty zawodowe
Dybowska Sylwia języki obce, logopeda
Gajewski Marek przedmioty zawodowe
Gapski Wiesław przedmioty zawodowe
Gapska Emilia przedmioty zawodowe, BiZ
Kośka Jakub religia
Góźdź Jacek historia, historia i społeczeństwo
Guziejewska Lucyna język rosyjski, język polski
Jasińska Sylwia język angielski
Karpińska Monika przedmioty zawodowe
Karpiński Bartłomiej przedmioty zawodowe
Kasprzewska Ewa język migowy, przedmioty zawodowe
Komorowska Agnieszka przedmioty zawodowe
Iwańska Paulina historia, bibliotekarz
Kopczyńska Elżbieta matematyka
Kotfas Adam przedmioty zawodowe
Kozowicz Stanisław geografia
Kuligowska Ewa matematyka, fizyka
Kuras Błażej chemia, przedmioty zawodowe
Kwiatkowski Adam wiedza o społeczeństwie, przedmioty zawodowe
Laskowski Wojciech przedmioty zawodowe
Maciejewski Tomasz przedmioty zawodowe
Majchrowska Iwona  pedagog szkolny, biblioteka
Matusiak Maria matematyka
Narazińska Kamila język polski
Naraziński Tomasz muzyka
Natalia Najlepsza psycholog szkolny, nauczyciel wspomagający
Ostrowski Michał przedmioty zawodowe
Rakowska Beata przedmioty zawodowe
Szatkowska Anna język angielski
Szprengiel Elżbieta język niemiecki
Sidor Paweł edukacja wojskowa, edukacja dla bezpieczeństwa
Tęgos Krzysztof chemia
Witkowski Arkadiusz przedmioty zawodowe
Zapała Kamil Sławomir przedmioty zawodowe
Zapała Magdalena geografia
Zawacka Katarzyna przedmioty zawodowe
Zawacki Przemysław przyroda, przedmioty zawodowe
Zawacki Radosław przedmioty zawodowe
Zbonikowska Danuta biologia, wychowanie do życia w rodzinie, przedmioty zawodowe
Zbonikowski Marcin informatyka, wychowanie fizyczne
Twardowska Magdalena język rosyjski, przedmioty zawodowe
Zielińska – Tomicka Barbara edukacja artystyczna, chór, nauczyciel wspomagający
Ziółkowska Natalia język niemiecki
Rowiński Maciej przedmioty zawodowe
Stocka Marta  język polski
Strzelecka Joanna język polski
Shvets Vitalii wychowanie fizyczne

 

Kadra kierownicza:

Dyrektor – mgr Sylwia Jasińska

Nauczyciele:

Nauczyciel Przedmioty
Byszewska Agnieszka kosmetyka i wizaż
Dominowski Andrzej historia
Drozdowski Wojciech przedmioty zawodowe
  język rosyjski, bibliotekarz
Dybowska Sylwia języki obce, logopeda
Gajewski Marek przedmioty zawodowe
Kośka Jakub religia
Góźdź Jacek historia, historia i społeczeństwo
Guziejewska Lucyna język rosyjski, język polski
Jasińska Sylwia język angielski
Karpińska Monika przedmioty zawodowe
Karpiński Bartłomiej przedmioty zawodowe
Kasprzewska Ewa język migowy, przedmioty zawodowe
Kissa – Adamska Marta przedmioty zawodowe
Iwańska Paulina historia, bibliotekarz
Kopczyńska Elżbieta matematyka
Kotfas Adam przedmioty zawodowe
Kozowicz Stanisław geografia
Kuligowska Ewa matematyka, fizyka
Kuras Błażej chemia, przedmioty zawodowe
Kwiatkowski Adam wiedza o społeczeństwie, przedmioty zawodowe
Laskowski Wojciech przedmioty zawodowe
Marciniak Monika podstawy przedsiębiorczości, wiedza o społeczeństwie, przedmioty zawodowe, doradztwo zawodowe
Matusiak Maria matematyka
Narazińska Kamila język polski
Naraziński Tomasz muzyka
Natalia Najlepsza psycholog szkolny, nauczyciel wspomagający
Nowakowska Wanda język polski
   
Rakowska Beata przedmioty zawodowe
Stachowiak Grzegorz historia
Szatkowska Anna język angielski
Szprengiel Elżbieta język niemiecki
Sidor Paweł edukacja wojskowa, edukacja dla bezpieczeństwa
Tęgos Krzysztof chemia
Witkowski Arkadiusz przedmioty zawodowe
Zapała Kamil Sławomir przedmioty zawodowe
Zapała Magdalena geografia
Zawacka Katarzyna przedmioty zawodowe
Zawacki Przemysław przyroda, przedmioty zawodowe
Zawacki Radosław przedmioty zawodowe
Zbonikowska Danuta biologia, wychowanie do życia w rodzinie, przedmioty zawodowe
Zbonikowski Marcin informatyka, wychowanie fizyczne
Twardowska Magdalena język rosyjski, przedmioty zawodowe
Zielińska – Tomicka Barbara edukacja artystyczna, chór, nauczyciel wspomagający
Ziółkowska Natalia język niemiecki

 

Skip to content