Zespół Szkół w Kowalu

Najważniejszy cel pracy każdego psychologa to służenie pomocą drugiemu człowiekowi.
W szkole polega ono na wspieraniu prawidłowego rozwoju emocjonalnego i poznawczego młodzieży.

Staramy się jak najszybciej zauważać i rozwiązywać wszelkiego rodzaju problemy, ale na pewno ważne jest, aby w razie potrzeby uczniowie i rodzice zgłaszali się do psychologa szkolnego, ponieważ niektórych trudności nie sposób dostrzec od razu.

Dobra współpraca między uczniami, nauczycielami i rodzicami ułatwia rozwiązanie problemów oraz daje szansę objęcia danego ucznia troską i wsparciem.

Funkcję psychologa w szkole pełni

mgr Natalia Najlepsza.

Spotyka się z uczniami przeżywającymi trudności emocjonalne związane m.in. z:

  • niepowodzeniami szkolnymi,
  • sytuacją kryzysową (np. utrata kogoś bliskiego, zawód miłosny, rozwód rodziców, problem z podjęciem ważnej decyzji),
  • problemami rodzinnymi,
  • problemami w relacjach z innymi ludźmi (np. poczucie osamotnienia, bycia niezrozumianym, zbyt duża nieśmiałość, niska samoocena, trudności w publicznym wypowiadaniu się, popadanie w konflikty),
  • kryzysem tożsamości.

Czasami wystarczy krótka rozmowa i uczeń uzyskuje pomoc w szkole, a czasami, gdy problem jest poważniejszy, psycholog szkolny kieruje ucznia do odpowiednich miejsc
i poleca specjalistów.

Sprawy organizacyjne

W godzinach pracy psycholog znajduje się w gabinecie (pokój 207) lub na terenie szkoły.

Uczniowie mogą się zgłaszać w tych godzinach w celu umówienia się na spotkanie.

W uzasadnionych okolicznościach istnieje możliwość ustalenia innej godziny spotkania.

Rodziców prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny:

502 125 585

Skip to content