Zespół Szkół w Kowalu

W naszym liceum możesz rozszerzyć następujące przedmioty (co najmniej 3):

j. polski, j. angielski, historia, geografia, biologia, chemia, matematyka, fizyka, informatyka.

Język obcy wiodący – język angielski

Do wyboru, jako drugi język masz: j. niemiecki, j. rosyjski.

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE DO WYBORU

  • Informatyka w praktyce
  • Kosmetyka i wizaż
  • Psychologia
  • Edukacja wojskowa
  • Ekonomia
  • Edukacja społeczno-prawna
  • Pierwsza pomoc przedmedyczna
  • Edukacja medialna i artystyczna

Kierunki kształcenia w Liceum Ogólnokształcącym

Skip to content