Zespół Szkół w Kowalu

Symbol cyfrowy zawodu

514207

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie

FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych


Cele ogólne

 1. Doskonalenie umiejętności w wykonywaniu zabiegów kosmetycznych.
 2. Kształtowanie postawy etycznej i poczucia odpowiedzialności za wykonane zadania.

Cele operacyjne

 1. stosowanie obowiązujących w gabinecie kosmetycznym przepisów bhp, ppoż. i zaleceń sanepidu,
 2. scharakteryzowanie wyposażenia gabinetu kosmetycznego i organizacji pracy,
 3. przeprowadzenie wywiadu z klientem,
 4. przygotowanie klienta do zabiegu,
 5. przygotowanie i uporządkowanie stanowiska pracy do określonego zabiegu,
 6. wykonanie farbowania brwi i rzęs,
 7. wykonanie regulacji łuku brwiowego,
 8. zastosowanie różnych rodzajów masek,
 9. wykonanie masażu twarzy, szyi i dekoltu,
 10. rozróżnienie rodzajów manicure’u.

Materiał nauczania

 1. Organizacja stanowiska pracy
  1. Przygotowanie stanowiska zabiegowego
  2. Przygotowanie kosmetyczki i klientki do zabiegu
  3. Uporządkowanie stanowiska pracy
 2. Diagnostyka kosmetyczna
  1. Skóra twarzy i rodzaje cery
  2. Metody/narzędzia diagnostyczne
 3. Pielęgnacja skóry twarzy
  1. Masaż twarzy, szyi i dekoltu
  2. Pielęgnacja skóry głowy
  3. Zabiegi oczyszczania skóry twarzy
 4. Upiększanie okolicy oczu
  1. Farbowanie brwi i rzęs
 5. Zabiegi pielęgnacyjne dłoni
  1. Zabiegi manicure

Procedury osiągania celów

Propozycje metod nauczania:

Praktyka zawodowa realizowana jest w gabinetach kosmetycznych oraz salonach spa pod opieką instruktorów praktycznej nauki zawodu. Uczniowie pod nadzorem profesjonalisty wykonują samodzielnie zabiegi kosmetyczne na klientach. W warunkach rzeczywistych sprawdzają swoje umiejętności nabyte podczas nauki w pracowni kosmetyki w szkole.
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem indywidualnej formy kształcenia w bezpośrednim kontakcie z klientem.

Obudowa dydaktyczna:

regulamin wewnętrzny obowiązujący w miejscu odbywania praktyk.

Warunki realizacji:

zajęcia edukacyjne z przedmiotu „Praktyka zawodowa” mogą być prowadzone w gabinetach kosmetycznych, salonach kosmetycznych, salonach spa, salonach odnowy biologicznej. W miejscu praktyk powinny znajdować się: kosmetyki i preparaty kosmetyczne, narzędzia i akcesoria, specjalistyczna aparatura do wykonywania poszczególnych zabiegów.


Metody sprawdzania osiągnięć

Ocena zrealizowanych zadań w ramach ćwiczeń, umiejętność pracy w zespole i słuchania innych, poziom zaangażowania, forma bieżąca sprawdzenia praktycznych umiejętności i wiedzy w toku wykonywanych zabiegów.


Metody ewaluacji przedmiotu

Ewaluacja obejmująca całą grupę uczniów/słuchaczy.
Ewaluacja przeprowadzona przed rozpoczęciem praktyk.
Ewaluacja końcowa – koncentrująca się na analizie rezultatów i skutków programu zarówno założonych przed realizacją, jak i niepożądanych wynikłych w trakcie realizacji, opisana w postaci wniosków i rekomendacji do programu w następnych latach kształcenia.

Proponowane metody badawcze zastosowane w ewaluacji przedmiotu:

 • ankieta – kwestionariusz ankiety (ankietą objęty pracodawca i uczeń);
 • obserwacja – arkusz obserwacji potwierdzający doskonalenie umiejętności w trakcie odbytych praktyk;
 • wywiad, rozmowa – lista pytań;
 • analiza dokumentów – dzienniczek praktyk.

Skip to content