Zespół Szkół w Kowalu

Symbol cyfrowy zawodu

514207

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie

FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych


Cele ogólne

 1. Doskonalenie umiejętności w wykonywaniu zabiegów kosmetycznych.
 2. Kształtowanie postawy etycznej i poczucia odpowiedzialności za wykonane zadania.

Cele operacyjne

 1. przestrzeganie obowiązujących w gabinecie kosmetycznym przepisów bhp, ppoż. i zaleceń sanepidu,
 2. scharakteryzowanie wyposażenia gabinetu kosmetycznego i organizacji pracy,
 3. przeprowadzenie wywiadu z klientem,
 4. przygotowanie klienta do zabiegu,
 5. przygotowanie i uporządkowanie stanowiska pracy do określonego zabiegu,
 6. wykonanie masażu twarzy i ciała,
 7. wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych dostosowanych do rodzaju cery,
 8. zastosowanie różnych rodzajów masek,
 9. przeprowadzenie zabiegu pielęgnacyjnego biustu,
 10. przeprowadzenie zabiegu pielęgnacyjnego kończyn górnych i dolnych,
 11. wykonanie manicure’u,
 12. wykonanie pedicure’u,
 13. przeprowadzenie zabiegu usuwania nadmiernego owłosienia różnymi metodami,
 14. dobranie i wykonanie makijażu,
 15. wykonanie kamuflażu defektów skóry.

Materiał nauczania

 1. Organizacja stanowiska pracy
  1. Przygotowanie stanowiska zabiegowego
  2. Przygotowanie kosmetyczki i klientki do zabiegu
  3. Uporządkowanie stanowiska pracy
 2. Diagnostyka kosmetyczna
  1. Skóra twarzy i rodzaje cery
  2. Metody/ narzędzia diagnostyczne
 3. Pielęgnacja skóry twarzy i ciała
  1. Masaż twarzy, szyi i dekoltu, masaż ciała
  2. Zabiegi pielęgnacyjne skóry twarzy, szyi i dekoltu
  3. Zabiegi oczyszczania skóry twarzy i pleców
  4. Pielęgnacja skóry głowy
  5. Zabiegi pielęgnacyjne skóry twarzy i ciała z zastosowaniem aparatury kosmetycznej
  6. Zabiegi pielęgnacyjne i relaksacyjne ciała
  7. Depilacja ciała
 4. Upiększanie okolicy oczu
  1. Farbowanie brwi i rzęs
  2. Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające okolic oczu
 5. Wykonanie makijażu
  1. Rodzaje makijażu
  2. Techniki wykonania makijażu
 6. Zabiegi pielęgnacyjne dłoni
  1. Zabiegi manicure
  2. Zabiegi pielęgnacyjne dłoni
 7. Zabiegi pielęgnacyjne stóp
  1. Pedicure kosmetyczny i leczniczy
  2. Zabiegi pielęgnacyjne spa na stopy
 8. Zabiegi upiększające naturalną płytkę paznokcia
  1. Zabiegi upiększające naturalną płytkę paznokcia lakierami tradycyjnymi i hybrydowymi

Procedury osiągania celów

Propozycje metod nauczania:

praktyka zawodowa realizowana jest w gabinetach kosmetycznych oraz salonach spa pod opieką instruktorów praktycznej nauki zawodu. Uczniowie pod nadzorem profesjonalisty wykonują samodzielnie zabiegi kosmetyczne na klientach. Mają okazję nabyć doświadczenie w warunkach naturalnych, związanych z ich przyszłą pracą zawodową. Mogą też w warunkach rzeczywistych sprawdzić swoje umiejętności nabyte podczas nauki w pracowni kosmetyki w szkole.
Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem indywidualnej formy kształcenia w bezpośrednim kontakcie z klientem.

Obudowa dydaktyczna:

regulamin wewnętrzny obowiązujący w miejscu odbywania praktyk.

Warunki realizacji:

zajęcia edukacyjne z przedmiotu „Praktyka zawodowa” mogą być prowadzone w gabinetach kosmetycznych, salonach kosmetycznych, salonach spa, salonach odnowy biologicznej. W miejscu praktyk powinny znajdować się: kosmetyki i preparaty kosmetyczne, narzędzia i akcesoria, specjalistyczna aparatura do wykonywania poszczególnych zabiegów.


Metody sprawdzania osiągnięć

Ocena zrealizowanych zadań w ramach ćwiczeń, umiejętność pracy w zespole i słuchania innych, poziom zaangażowania, forma bieżąca sprawdzenia praktycznych umiejętności i wiedzy w toku wykonywanych zabiegów.


Metody ewaluacji przedmiotu

Ewaluacja obejmująca całą grupę uczniów/słuchaczy.
Ewaluacja przeprowadzona przed rozpoczęciem praktyk.
Ewaluacja końcowa – koncentrująca się na analizie rezultatów i skutków programu zarówno założonych przed realizacją, jak i niepożądanych wynikłych w trakcie realizacji, opisana w postaci wniosków i rekomendacji do programu w następnych latach kształcenia.

Proponowane metody badawcze zastosowane w ewaluacji przedmiotu:

 • ankieta – kwestionariusz ankiety (ankietą objęty pracodawca i uczeń);
 • wywiad, rozmowa – lista pytań;
 • analiza dokumentów – dzienniczek praktyk;
 • pomiar dydaktyczny – wynik egzaminu zewnętrznego.

Skip to content