Zespół Szkół w Kowalu

10 stycznia 2022roku w naszej szkole zaplanowano „Szkolne Czytanie”.

Zadaniem uczniów było sfotografowanie siebie z książką – “Ja z książką na zdjęciu”. Zdjęcia, na którym uczeń został uwieczniony podczas czytania książki. Celem wydarzenia było podkreślenie konieczności czytania. Czytanie książek usprawnia nasze zdolności umysłowe. Dzięki lekturze książek osiągamy wyższe wyniki w testach oceniających nasze możliwości poznawcze, zdobywamy nowe informacje, poszerzamy zasób słownictwa, stymulujemy wyobraźnię, pamięć, koncentrację uwagi.

W dzisiejszej dobie cudów techniki, zwłaszcza zdobyczy technologii informatycznej i Internetu, czytanie książek to atrybut odchodzącego świata. Nie można kwestionować zalet Internetu i komputerów, ale nie zapominajmy o podstawowych potrzebach młodego pokolenia. Nie zapominajmy o ważnej roli książki. Nasi uczniowie pamiętają o książkach, czego przykładem są zdjęcia nadesłane przez nich.

Skip to content