Zespół Szkół w Kowalu

Z radością informujemy, że konkurs fotograficzny „ Gostynińsko-Włocławski w Barwach Jesieni” został rozstrzygnięty.
Konkurs miał na celu rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży zainteresowanie przyrodą własnego regionu, poznanie piękna Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego jesienią, rozwijanie zainteresowania fotografią. Na konkurs wpłynęły 24 fotografie. Ze względu na duże walory artystyczne zdjęć , oryginalność w uchwyceniu jesieni w GWPK, jury postanowiło – oprócz trzech miejsc – przyznać wyróżnienia wszystkim uczestnikom konkursu. ¬¬¬
Wyniki konkursu:

Zespół Placówek Oświatowych im. Janka Bytnara „ Rudego” w Lubieniu Kujawskim:
1 miejsce – Alicja Kostrzewska- klasa V a
2 miejsce – Fabian Pietrzak – klasa VI a
3 miejsce – Nadia Szcześniewska – klasa VII b, Mateusz Lewandowski – klasa V c

Wyróżnienia:
1. Kornelia Golis – klasa VIII a
2. Seweryn Golis – klasa VII a
3. Eryk Palczewski – klasa VI a
4. Jędrzej Korczak – klasa V b
5. Gabriela Jędrusiak – klasa VII b
6. Alicja Sitkiewicz- klasa V a

Zespół Szkól im. św. Jana Pawła w Kowalu – liceum, technikum
1 miejsce – Szymon Lewandowski – II b technikum
2 miejsce – Julia Kostrzewska – I b technikum
3 miejsce – Krzysztof Lewandowski – I b technikum

Wyróżnienia:
1. Klaudia Kruszewska – klasa II a liceum
2. Nikola Kruszewska – klasa II a liceum
3. Szymon Grochowski – klasa II a liceum
4. Alicja Kozłowska – klasa I b technikum
5. Kamil Strzelecki – klasa IV a liceum
6. Aleksandra Majewska – klasa IV a liceum
7. Daria Hofman – klasa II b technikum
8. Judyta Zielińska – klasa II b technikum
9. Julia Przybysz – klasa I b technikum
10. Marta Karłowska – klasa II a liceum

Zespół Szkól im. św. Jana Pawła w Kowalu- szkoła policealna
1 miejsce – Małgorzata Herman – II TA

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie fotograficznym. Zwycięzcom gratulujemy!

16 listopada 2022 roku w ZS w Kowalu odbyło się podsumowanie konkursu fotograficznego „ Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy w Barwach Jesieni” i wręczenie wszystkim jego uczestnikom dyplomów i nagród. Pani Sylwia Jasińska – dyrektor ZS w Kowalu – szczególne słowa podziękowania skierowała do uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim, którzy po raz pierwszy przystąpili do konkursu i młodzieży z Zespołu Szkół w Kowalu. Wyrazy wdzięczności przekazała również paniom: Danucie Zbonikowskiej, Elżbiecie Kopczyńskiej, Monice Marciniak – organizatorkom konkursu, pani Iwonie Banasiak, która przygotowywała do fotografowania uczniów z Lubienia Kujawskiego oraz przedstawicielowi GWPK – panu Leszkowi Urbankiewiczowi, który przedstawił kilka zasad fotografowania przyrody. Wszyscy zebrani mogli podziwiać nie tylko fotografie w wykonaniu uczniów, ale również profesjonalną fotogalerię przedstawioną i wykonaną przez pracowników GWPK – pana Piotra Twardowskiego i Pana Leszka Urbankiewicza. Na zakończenie spotkania wszyscy udali się na słodki poczęstunek.

Skip to content