Zespół Szkół w Kowalu

„Jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz także tego dokonać”

W dniu 24 czerwca 2022 r. słuchacze Szkoły Policealnej im. św. Jana Pawła II w Zespole Szkół
w Kowalu na kierunku technik administracji otrzymali świadectwa ukończenia szkoły, a wśród absolwentów znalazły się również osoby wyróżniające się celującymi oraz bardzo dobrymi wynikami w nauce, wzorową frekwencję oraz szczególnym zaangażowaniem na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły.

Pani dyrektor podziękowała słuchaczom za to, że wybrali naszą szkołę, za to że zaufali naszemu zespołowi, że przygotuje ich do egzaminu zawodowego i wykonywania w przyszłości bardzo ważnych obowiązków. Ponadto podkreśliła iż wierzy że umiejętności jakie nabyliście w naszej szkole posłużą im w dalszym życiu.

Gratulujemy wszystkim absolwentom ukończenia Szkoły Policealnej oraz z niecierpliwością oczekujemy na wyniki egzaminów zawodowych, które będą ogłoszone w dniu 31 sierpnia 2022 r.

Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z bogatą ofertą edukacyjną naszej Szkoły Policealnej i wyboru kolejnego kierunku kształcenia. Zapraszamy.

Skip to content