Zespół Szkół w Kowalu

Uczniowie Zespołu Szkół w Kowalu uczestniczyli w spotkaniu z funkcjonariuszami Zakładu Karnego  we Włocławku. Podczas spotkania przedstawiono możliwości podjęcia pracy w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz wskazano na jakie obecnie stanowiska pracy jednostka okręgu łódzkiego poszukuje kandydatów. Uczniowie dowiedzieli się jak wygląda organizacja pracy i czym zajmują się poszczególne działy w Zakładzie Karnym we Włocławku. Na zakończenie wszyscy zainteresowani mogli zadawać pytania, a trzeba dodać, że było ich bardzo wiele.

Mamy nadzieję, że wizyta ta może pomóc w przyszłości w podjęciu decyzji o zostaniu  funkcjonariuszem Służb Więziennych.

Serdecznie dziękujemy por. Konradowi Górskiemu oraz ppor. Joannie Filipiak za przybliżenie kryteriów przyjęcia do służby i związanych z tym przywilejów oraz korzyści, a także za opowiedzenie o codziennym funkcjonowaniu Zakładu Karnego we Włocławku.

Skip to content