Zespół Szkół w Kowalu

“Nie płacz, że coś się skończyło, tylko uśmiechaj, że Ci się to przytrafiło”.

Gabriel Marguez 

29 kwietnia 2022 r. w Zespole Szkół im. św. Jana Pawła II  w Kowalu uroczyście  pożegnano kolejny rocznik słuchaczy klasy III Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Po krótkim montażu słowno- muzycznym Pani dyrektor  Sylwia Lewandowska oraz pani Elżbieta Kopczyńska- opiekun klasy III, wręczyły absolwentom świadectwa, książki i listy gratulacyjne. Słuchacze zostali nagrodzeni  za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorową frekwencję                        i zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły. Pani dyrektor oraz  przedstawiciele Samorządu Słuchaczy złożyli im  serdeczne podziękowania  za  godne reprezentowanie naszej szkoły, pracę na rzecz Samorządu Słuchaczy, aktywny udział w wielu imprezach szkolnych, profesjonalizm i odpowiedzialność w każdej sytuacji,  uśmiech, dobre rady. 

     Po oficjalnej części uroczystości słuchacze oraz  nauczyciele udali się na uroczysty  obiad do sali remizy strażackiej w Rakutowie. W imieniu nauczycieli dziękujemy absolwentom szkoły za zaproszenie.

Gratulujemy słuchaczom uzyskania wykształcenia średniego, życzymy wiele radości, dużo zdrowia, powodzenia na egzaminie maturalnym oraz zachęcamy do kontynuowania nauki w naszej Szkole Policealnej.

Skip to content